Цехүүдийн танилцуулга

Зураг төслийн хэлтэс

25 11-р сар 2014
677 удаа үзсэн

Засвар механикийн завод

25 11-р сар 2014
2347 удаа үзсэн

Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо

25 11-р сар 2014
661 удаа үзсэн

Цахилгаан цех

25 11-р сар 2014
1315 удаа үзсэн

Спорт ордон

25 11-р сар 2014
739 удаа үзсэн

Сэлэнгэ амралтын бааз

25 11-р сар 2014
2295 удаа үзсэн

Оношлогоо эмчилгээний төв

25 11-р сар 2014
739 удаа үзсэн

Хүдрийн ил уурхай

25 11-р сар 2014
1156 удаа үзсэн